O nás

Ústav stavebnej ekonomiky je certifikovaná znalecká organizácia so zameraním na oblasť stavebníctva. Našu činnosť tvoria najmä znalecké práce, ktoré zahŕňajú expertízne stanoviská, stanovenie hodnoty nehnuteľností a odhady hodnoty stavebných prác. V oblasti ekonomiky a riadenia podnikov tvoria nosnú časť našej činnosti odhady hodnoty podniku, prípadne zložiek jeho majetku.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zapísalo Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Miletičova 21, Bratislava do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (oddiel na zápis znalcov – právnických osôb) v odbore Stavebníctvo pre odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác a Pozemné stavby pod číslom rozhodnutia 8799/2007-51 zo dňa 6.8.2007. Ústav stavebnej ekonomiky je tiež zapísaný v odbore Ekonomika a riadenie podnikov – odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. je poistený v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. poistkou č. 511011131 poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom povolania na celkovú poistnú čiastku 166 000,- EUR (5 000 000 SK).

Náš tím

Náš tím aktuálne tvorí 10 stálych zamestnancov, avšak pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov využívame aj služby overených externých špecialistov:

Meno a priezvisko Špecializácia E-mail Telefón
Ing. Juraj Nagy, PhD. riaditeľ, znalec v odbore Stavebníctvo juraj.nagy@use-sk.sk +421 905 611 132
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. odborná konzultantka, znalkyňa v odbore Stavebníctvo use@use-sk.sk +421 903 756 213
Ing. Eva Bellová  odborná konzultantka, znalkyňa v odbore Stavebníctvo use@use-sk.sk +421 911 190 560
Henrieta Cingeľová  asistentka cingelova@use-sk.sk +421 908 999 070
Ing. Marek Ďubek, PhD.  odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo marek.dubek@use-sk.sk +421 905 351 123
Ing. Miroslav Gajdoš odborný konzultant, znalec v odbore Energetika, Strojárstvo use@use-sk.sk +421 908 780 960
Ing. Valéria Gregorová, PhD. špecialistka na technológie stavieb valeria.gregorova@use-sk.sk
Ing. Stanislav Kalafut odborný konzultant, špecialista manažmentu a ekonomického znalectva kalafut@use-sk.sk +421 917 190 182
Bc. Radovan Majer cenár, rozpočtár rmajer@use-sk.sk
Ing. Eva Matejková odborná konzultantka, znalkyňa v odbore Ekonómia a manažment use@use-sk.sk +421 905 983 970
Ing. Marek Petro, PhD. odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo marek.petro@use-sk.sk +421 907 949 958
Ing. Veronika  Petrová špecialistka technológie stavieb, architektúry a urbanizmu vero.petrova@use-sk.sk
Ing. Tomáš Nagy projektový manažér use@use-sk.sk +421 905 176 975
PhDr. Marta Nagyová špecialistka vzdelávania a kvality marta.nagyova@use-sk.sk +421 908 754 289
Ing. Milan Ravas odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo use@use-sk.sk +421 903 700 950